Numery alarmowe

998Numery alarmowe - 998 - 112112
OSP Sośnica
37-555 Sośnica

Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Sośnicy

dowiedz się więcej
aa

Wielkanocna tradycja

 

Jedną z pięknych tradycji Wielkanocnej, jest wystawianie przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wart do Bożego grobu. Tak też, strażacy z OSP w Sośnicy co roku od 60-ciu lat, biorą czynny udział w kultywowaniu tej tradycji. Problemem pierwszych strażaków po wojnie był brak mundurów strażackich, lecz i ten problem udawało się im pokonać. Aby dostojnie wyglądać przy Bożym grobie, każdy ochotnik pożyczał sobie mundur od znajomych, którzy pracowali na PKP. lub w wojsku. Na dzień dzisiejszy, naczelnik - Jerzy Gerczak tych problemów nie doświadcza. Na około 70-ciu strażaków, praktycznie wszyscy posiadają mundury galowe jak też, nie brakuje chętnych do warty przy Bożym grobie. Należy podkreślić, że z roku na rok coraz więcej do warty grobowej angażuje się dziewcząt.

Przykładem niech będzie fakt, że po tegorocznej Wielkanocy w szeregi jednostki wstąpiło 7 dziewcząt, a ogólnie 15 osób. Tradycją tej jednostki już jest, że każdy chłopak czy dziewczyna zanim wstąpi w szeregi OSP w Sośnicy, swój staż kandydacki przechodzi po przez uczestnictwo w przedświątecznych pracach porządkowych na terenie jednostki, oraz udział w honorowej warcie przy Bożym grobie.

Przy tej okazji należy podkreślić, że ogólnie w przedświątecznych pracach, jak i udział w straży grobowej zaangażowanych było około 40-tu druhów strażaków. Biorąc pod uwagę te osiągnieńcia, prezes OSP w Sośnicy - Robert Tas, nie ukrywa zadowolenia mówiąc,- że drzwi do naszej jednostki są otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą służyć Bogu i Ojczyźnie.